SoftSky

SOFTSKY POSLOVNA AGENCIJA - KNJIGOVODSTVENI PROGRAMI

Tel.: (+381)64-21-42-177, (+381)64-117-28-94
 
softsky@softsky.co.rs
 www.softsky.co.rs

Detaljan pregled programa>>>

Aktuelne izmene u programu


 · Dos i Windows varijanta programa
 · Desktop i Client/Server varijanta programa (VisualFoxPro&MySql)
 · Višekorisnički rad u lokalnoj mreži ili globalnoj internet mreži
 · ograničeno pravo pristupa lozinkom
 · interaktivno otvaranje baza podataka za neograničen broj firmi
 · nezavisno otvaranje nove godine
 · hijerarhijska organizaciona struktura preduzeća i pregledi promena po toj strukturi
 · jedinstvena evidencija artikala, usluga, komitenata, radnika, valuta
 · neograničena izmena bilo kog podatka u toku poslovne godine
 · svaki pregled moguće je prikazati i na ekranu i na štampi
 · dodeljivanje slika uz artikle, radnike, svi izveštaji imaju export u PDF,Excel,HTML,Word, e-mail
 · mogućnost arhiviranja kompletnog i delimičnog ( po programima i firmama)
 · sintetički i analitički kontni plan
 · finansijsko knjigovodstvo:
 
            · Glavna Knjiga, Analitika, Obračun kamate
             · Kartice, Brzi ekranski prikazi,KPR,KIR,Elektronski izveštaji
             · IOS, Bilansi,Aneks, Zaključni list, Veza sa RiApp
 · robno-materijalno knjigovodstvo:
 
            · Ulazi, izlazi, nivelacije. Neograničen broj magacina
             · Magacinske cene: nabavne, prosečne nabavne i prodajne
             · KEPU knjiga, lageri, Kartice, Izveštaj prodaje, Obračun poreza,KPR,KIR
             · Fakture, Profakture
             · izbor zaglavlja memoranduma
             · Formiranje finansijskog naloga za svaku vrstu promene
 · proizvodnja:
 
            · Ulazi, izlazi, nivelacije, radni nalozi, normativi. Neograničen broj magacina
             · Magacinske cene: nabavne, prosečne nabavne i prodajne
             · KEPU knjiga, lageri, Kartice, Izveštaj prodaje, Obračun poreza,KPR,KIR
             · Fakture, Profakture
             · izbor zaglavlja memoranduma
             · Formiranje finansijskog naloga za svaku vrstu promene
 · maloprodaja:
             · Kalkulacije, nivelacije, dnevni pazar, prodaja, žiroračun, PPPDV,kartice,KPR,KIR
             · KR, KR-1, KEPU, TK, KRM, PK-1, PP, OPP, POPP, Bilans Uspeha, izveštaj  prodaje
             · Svi tipovi STR-a, modul za rad sa fiskalnim štampačem
             · Formiranje finansijskog naloga za svaku vrstu promene
 · osnovna sredstva i sitan inventar:
             · Amortizacija, revalorizacija, revalorizacija amortizacije
             · Otuđenje i rashod
             · Kartice, izveštaji po kontima, računopolagačima i lokacijama
 · obračun zarada:
 
            · Evidencija o radnicima u više poslovnih jedinica
             · Zasebni obračuni za svaku poslovnu jedinicu, Obustave
             · rekapitulacija doprinosa, PP OD, PP OD-1, PP OPJ, lični karton, OZ, M4
             · evidencija o satima na radu
             · porodiljsko bolovanje i bolovanje preko 30 dana
             · Formiranje finansijskog naloga za svaku vrstu promene
 · fakture usluga:
 
            · Fakturisanje usluga. KPO knjiga. Pregled po kupcima
             · izbor zaglavlja memoranduma
 · blagajna:
 
            · Nalog Naplatiti/Isplatiti
             · Dnevnik Blagajne
             · Formiranje finansijskog naloga za svaku vrstu promene  

 

KNJIGOVODSTVENI PROGRAMI

Downloads

ShowMyPC

AmmyyAdmin

TeamViewer

Softsky Software

- DOS / WINDOWS / CLIENT-SERVER
- PREDUZEĆA I PREDUZETNICI
- OD 1998-e
 
 
Detaljan pregled programa>>>
q
q
Tel.: (+381)64-21-42-177, (+381)64-117-28-94
 
softsky@softsky.co.rs
 www.softsky.co.rs