home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa


 

Ekran za unos obračuna porodiljskog bolovanja. U gornjem delu ekrana se nalaze već urađeni obračuni sa osnovnim podacima za taj obračun. U dnu ekrana imate informaciju da li je obračun završen, ko je i kada radio obračun.

U donjem delu ekrana su stavke odnosno radnici za označeni obračun u gornjem ekranu.

Desno se nalaze komandni dugmići za unos, izmenu, brisanje, štampu i obračun, zatim za izmenu i brisanje stavki. Izmena podrazumeva unos korekcije u bruto iznosu.

Prelaskom sa mišem preko dugmića pojavi se tekst sa opisom za svako dugme.
Pre unosa obračuna proverite da li ste uneli sate porodiljskog bolovanja radnicima za taj mesec. Pritiskom na dugme za unos ili izmenu obračuna dobijate ekran desno. Broj isplate može biti od 1 do 9. Cena rada je bruto cena rada za najjednostavniji rad(koeficijent 1.00) i određena je internim kolektivnim ugovorom o radu. Fond sati je ukupan fond sati za taj mesec. Posle unosa pritisnite taster Ok za potvrdu unosa ili izmene. Posle izmene morate ponoviti obračun.

Kada smo uneli obračun možemo raditi korekcije zarada(ako je potrebno) pojedinačno po radnicima u bruto iznosu.
Posle završenog unosa radimo završni obračun preko ekrana desno.home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa