Monthly Archives: February 2017

Novi šifarnik- poslovnice partnera

By | 20/02/2017

Ako pravite fakturu kupcu koji ima više poslovnica, želite da faktura glasi i na sedište firme i na poslovnicu gde roba ide. Otvoren je novi šifarnik – Poslovnice partnera gde unesete sve poslovnice kupca, a kad formirate fakturu izaberete pored kupca i poslovnicu kupca. Knjiženje u finansijsko ide i dalje na šifru kupca. Podešavanje na… Read More »

Problem sa slovima čćšđž-Rešeno

By | 20/02/2017

U zaglavlju xml fajla za Statisticki izvestaj postoji opis izvestaja: <Naziv>Statistički izveštaj</Naziv>. U slucaju da nemate slova ‘č’ i ‘š’ uradite sledece: Windows Vista, 7, 2008 Open Windows Control Panel Select Region and Language Click on the Administrative tab Under Language for non-Unicode programs, click on Change System Locale Choose the locale ‘Serbian(Latin)’ Click OK… Read More »

Rad sa vasim klijentima putem interneta

By | 08/02/2017

Windows verzija programa omogucava rad preko interneta. U cilju ubrzanja knjizenja moguce su sledece dve varijante: 1- podaci su kod klijenta      Klijent kupuje odredjeni program. Instalacija programa kod Vaseg klijenta (naprimer Robno, maloprodaja). Klijent knjizi robno a Vi pristupate preko interneta i knjizite u finansije. 2- podaci su kod Vas     Klijent kupuje samo mesecnu licencu,… Read More »