Monthly Archives: April 2017

Novo u ponudi-Zakup softvera

By | 06/04/2017

Na osnovu višegodišnjeg iskustva na izradi poslovnog softvera, Dos i Windows aplikacija su bile osnova za izradu ove Web aplikacije. Aplikacija sadrži sledeće komponente: Finansijsko knjigovodstvo Obračun zarada Osnovna sredstva i sitan inventar Blagajna Fakture usluga Veleprodaja(izrada u toku) Veleprodaja+Proizvodnja(izrada u toku) Maloprodaja(izrada u toku) Aplikacija je instalirana na sajtu www.softsky.info gde možete kao demo korisnik… Read More »

Nalog sitnih salda

By | 06/04/2017

Dodata je nova opcija ‘Nalog sitna salda’ u okviru ekrana ‘Saldo konta’-Finansijsko. Precica u Dos programu je “alt-i” a u windows programu je dodata nova komanda na ekranu sa desne strane. Putem ove opcije mozete formirati zatvaranje analitickih konta do iznosa sitnih salda koji odredite u dijalogu.