Obračun naknade za prevoz

By | 05/08/2019
Obracun naknade za prevoz nalazi se u obrascu ppp-pd. Otvorite novu prijavu i kod dopune izaberite-‘Naknada prevoz’ , zatim u polje naknade unesite iznos naknade(neto) i u polje neoporezivi iznos unesite zvanicni neoporezivi iznos(neto- 3914.00) ako je dokumentovano a ako nije onda unesite 0.00. Kroz dopunu ce povuci radnike za koje ste uneli sate. Postoje 4 slucaja: a) Kada se ne plaća ni porez, ni doprinosi. To je u slučaju kada nema razlike između cene
prevozne karte i iznosa koji se isplaćuje na ime naknade troškova za dolazak i odlazak sa
rada, pod uslovom da mesečna naknada ne prelazi neoporezivi iznos od 3.914,00 dinara i da
poslodavac poseduje odgovarajuću računovodstvenu dokumnetaciju. -Ne podnosi se prijava   b) Kada se plaća samo porez. To je u slučaju kada se naknada troškova za dolazak i
odlazak sa posla isplaćuje u iznosu iznad 3.914,00 dinara; (na primer: u iznosu od 4.073,00
dinara, koliko i iznosi cena prevozne karte uz odgovarajuću dokumentaciju o stvarnim
troškovima
). U ovom slučaju poslodavac je u obavezi da na razliku između cene prevozne
karte i neoporezivog iznosa obračuna i uplati porez na dohodak građana. Razlika između
cene pretplatne karte od 4.073,00 dinara i neoporezivog iznosa od 3.914,00 dinara je 159,00
dinara, a preračunato u bruto (B = N : 0,90) iznosi 176,67 dinara. -Uneti naknadu i neoporezivi iznos
c) Porez se plaća, a doprinosi ne. U slučaju da se naknada troškova za dolazak i odlazak
sa posla isplaćuje do neoporezivog iznosa 3.914,00 dinara bez odgovarajuće dokumentacije
za priznavanje neoporezivog iznosa (gotovinskog računa), preračun sa neto na bruto za cenu
karte u iznosu od 3.500,00 dinara je B = 3.500,00 : 0,90. U ovom slučaju, u skladu sa
mišljenjem Ministarstva finansija, ne može se primeniti poresko oslobođenje propisano
članom 18. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dohodak građana.
-Uneti samo naknadu a neoporezii iznos je 0.00
d) Kada se plaća i porez i doprinosi. To je u slučaju kada se naknada za dolazak i odlazak
sa posla isplaćuje iznad cene prevozne karte, iznad neoporezivog iznosa i iznad stvarnih
troškova u skladu sa odgovarajućom računovodstvenom dokumentacijom za priznavanje
troškova, obračunava se i plaća porez po stopi od 10% i pripadajući doprinosi. Ako se
isplaćuje naknada od 4.369,00 dinara, a stvarni troškovi su u visini cene pretplatne karte,
4.000,00 dinara, samo porez na zarade plaća se na 86,00 dinara koliko iznosi razlika između
cene pretplatne karte (4.000,00) i neoporezivog iznosa (3.914,00), a porez i doprinosi na
iznos od 369,00 dinara, koliko iznosi razlika između isplaćenog iznosa (4.369,00) i cene
pretplatne karte (4.000,00).
-Raditi obracun kroz zarade kao naknadu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *