Online softver

Web aplikacija sadrži sledeće komponente:

 1. Finansijsko knjigovodstvo
 2. Obračun zarada
 3. Osnovna sredstva i sitan inventar
 4. Blagajna
 5. Fakture usluga
 6. Veleprodaja
 7. Proizvodnja sa delom za veleprodaju
 8. Maloprodaja

Aplikacija je instalirana na sajtu www.softsky.info gde možete kao demo korisnik da isprobate kako aplikacija radi i da vidite da li vam aplikacija odgovara. Mesečna cena korišćenja programa zavisi od broja baza odnosno:

 • broja programskih komponenti koje koristite
 • od broja klijenata za koje se vode poslovne knjige
 • broja poslovnica u maloprodaji

Kalkulator cene mozete videti ovde.

U korišćenje softvera uključeno je mesečno održavanje u vidu korisničke podrške, zakonskih izmena u programu te sigurnosne zaštite (backup-a) podataka na dnevnoj bazi.

Klijent ima mogućnost da uz doplatu dobije ‘offline’ win verziju za prethodne godine koja ce služiti za pregled i štampu izveštaja kao i lokalni backup programa i baza podataka prethodnih godina.

Kontaktirajte nas: kontakt